Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Source Code!


Description:
  wiki_basketball
Language: C/C++
Code:
//sklad.c - tworzy sklad druzyny koszykarskiej

/* PLIKI NAGLOWKOWE */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/*DEFINICJE */

/*DEKLARACJE FUNKCJI */
void wyczysc(char *lan1, char *lan2, char *lan3, char *lan4);

/*FUNKCJA MAIN() */
int main (void)
{
    FILE *wp;
    char nazwa[40];
    char ch;
    char druzyna[50];
    
    char imie[60];
    char nazwisko[60];
    char panstwo[10];
    char numer[3];
    char pozycja[5];
    char wzrost[5];
    char waga[5];
    char czywaga, czywzrost;
    char trener[50];
    char nar_tren[10];
    char data_ur[30];
    
    char asystent[80];
    
    char data[40];
    
    puts("Podaj plik do zapisu:");
    
    gets(nazwa);
    strcat(nazwa, ".txt");
    puts(nazwa);
    
    wp = fopen(nazwa, "a+");
    
    if(wp == NULL)
    {
           printf("Nie moge otworzyc pliku %s\n", nazwa);
           exit(1);
    }
    
    if((ch = getc(wp)) == EOF)
    {
         printf("Podaj nazwe druzyny:\n");
         gets(druzyna);
         
         puts("Podaj imie i nazwisko trenera:");
         gets(trener);
         
         puts("Podaj narodowosc trenera:");
         gets(nar_tren);
         
         printf("Podajeszcz wage? (t-tak, n-nie)\n");
         czywaga=getchar();
         getchar();
         
         printf("Podajeszcz wzrost? (t-tak, n-nie)\n");
         czywzrost=getchar();
         getchar();
         
         fprintf(wp, "{{Skład koszykarski|drużyna=%s|trener=%s|trener_narodowość=%s|",druzyna, trener, nar_tren);
         
         if(czywaga=='n')
          fprintf(wp, "waga=nie|");
          
         if(czywzrost=='n')
          fprintf(wp, "wzrost=nie|");
          
         fprintf(wp, "zawodnicy=\n");
    }
    
    puts("Podaj nazwisko zawodnika (pusty wiersz konczy wpisywanie)");
    
    while(gets(nazwisko) != NULL && nazwisko[0] != '\0' && nazwisko[0] != '\n')
    {
                  puts("Podaj imie zawodnika:");
                  gets(imie);
                  
                  puts("Podaj numer zawodnika:");
                  gets(numer);
                  
                  puts("Podaj pozycje zawodnika:");
                  gets(pozycja);
                  
                  puts("Narodowosc:");
                  gets(panstwo);
                  
                  puts("Podaj date urodzenia (RRRR-MM-DD):");
                  gets(data_ur);
                  
                  if(czywzrost!='n')
                  {
                  puts("Wzrost:");
                  gets(wzrost);
                  }
                  
                  if(czywaga!='n')
                  {
                  puts("Waga:");
                  gets(waga);
                  }
                  fprintf(wp, "{{Skład koszykarski zawodnicy|nazwisko=%s|imię=%s|nr=%s|pozycja=%s|narodowość=%s|data_ur=%s", nazwisko, imie, numer, pozycja, panstwo, data_ur);
                  if(czywzrost!='n')
                  fprintf(wp, "|wzrost=%s", wzrost);
                  if(czywzrost!='n')
                  fprintf(wp, "|waga=%s", waga);
                  fprintf(wp, "}}\n");
                  puts("Podaj nazwisko zawodnika (pusty wiersz konczy program)");
    }
    
    puts("Podaj imie i nazwisko asystenta trenera (pusty wiersz konczy program)");
    int ile_as=0;
    while(gets(asystent) != NULL && asystent[0] != '\0' && asystent[0] != '\n')
    {
                         if(ile_as==0)
                                      fprintf(wp, "|asystenci=");
                         if(ile_as>0)
                                     fprintf(wp, " • ");
                         ile_as++;
                         
                     fprintf(wp, "%s", asystent);
                     
               puts("Podaj imie i nazwisko asystenta trenera (pusty wiersz konczy program)");
    }
    
    fprintf(wp, "}}\n");
                  
    fclose(wp);
    getchar();
    return 0;
}
Comments: