Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Source Code!


Description:
  thanks
Language: C/C++
Code:
     #include <iostream>
    using namespace std;
    int nalevo[5],nadesno[5],br,i; // se deklariraat nizi: nalevo so maksimum 5 elementi, nadesno so maksimum 5 elementi; i promenlivi br i i
    int main()
    {
    cout << "Vnesi broj na elementi na niza: ";
    cin >> br; // korisnikot vnesuva broj
    for(i=0;i<br;i++) // for ciklus koj go zgolemuva brojot na maksimum elementi vo nizata se dodeka ne e pomal od brojot vnesen od korisnikot
    {
        cin >> nalevo[i]; // vnesi gi elementite na prvata niza
        nadesno[i]=nalevo[i]; // vrednostite na elementite od prva niza se predavaat na vtorata
    }
    int element = nalevo[0]; // pomesti  ja prvata niza levo
    for(i=0;i<br-1;i++) // for ciklus koj go zgolemuva brojot na maksimum elementi vo nizata se dodeka ne e pomal od brojot koj e za eden pomal vnesen od korisnikot

    {
        nalevo[i] = nalevo[i+1]; // se premestuvaat site elementi na levo osven prviot
    }
    nalevo[br-1] = element; // se predava vrednosta od posledniot element 
    
    cout << "Pomesteni elementite od nizata nalevo: " << endl;
    for(i=0;i<br;i++)  
        cout << nalevo[i] << endl; // se premestuva vtorata niza nadesno
      element = nadesno[br-1]; // se pamti posledniot element
    for(i=br-1;i>=0;i--) // i se pozicionira na poseldniot element od nizata i se vrakja nazad kon element do indeks 0 
{
    
nadesno[i+1] = nadesno[i]; // se premestuvaat site elementi nadesno osven posledniot 
     nadesno[0] = element; }// se predava zapamtenata vrednost na prviot element
}
Comments: