Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Source Code!


Description:
  lab5
Language: C/C++
Code:
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <iostream>
#include <locale>
using namespace std;
int main(void)
{
    setlocale(LC_ALL, "RUS");
    float a[5][5];
    int i, j, m = 5, n = 5;
    
    float k = 0; //коэфициент
    int f = 1;
    srand(static_cast<unsigned int>(time(0))); // устанавливаем значение системных часов в качестве стартового числа

    cout << "Заполняем массив" << endl;

    for (i = 0; i < m; i++) {

        for (j = 0; j < n; j++) {

            a[i][j] = (float)(rand() % 9 + 1); // автоматическое заполнение
            //          cin>>a[i][j];  // ручной ввод
        } //j
    } //i

    for (i = 0; i < m; i++) {

        for (j = 0; j < n; j++) {
            cout << a[i][j] << "  ";
        } //j
        cout << endl;
    } //i
    cout << endl;

    for (i = f; i < m; i++) {
        cout << "i=" << i << endl; // номер расчетной строки
        for (j = 0; j < n; j++) {
            if (k == 0 && a[i][j] != 0) {
                k = a[i][j] / a[f - 1][j];
                cout << j << " k=" << k << endl; //вывод коэфициента
            } //if
            a[i][j] = a[i][j] - k * a[f - 1][j];

        } //j
        cout << endl;
        k = 0;
        if (i == m - 1) {
            f++;
            i = f - 1;
        } //if

        for (int c = 0; c < m; c++) { // вывод промежуточных итогов

            for (int b = 0; b < n; b++) {
                cout << a[c][b] << "  ";
            } //j2
            cout << endl;
        } //i2
        cout << endl;
    } //i

    for (i = 0; i < m; i++) { // вывод конечного итога

        for (j = 0; j < n; j++) {
            cout << a[i][j] << "  ";
        } //j
        cout << endl;
    } //i
}
     
Comments: