Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Source Code!


Description:
  21
Language: C/C++
Code:
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <conio.h>
#include <cstdlib>
#include <string>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
    int wybieram;
    int x;
    int y;
    string iloschajsu;
    string marzenie;
    string waluta;
    string linia;
    int nr_linii=1;
    fstream plik;
    char znak;

    SetConsoleTitleA( "Program pomocny" ); // ustaw nazwe konsoli
    cout << "---------------" << endl;
    cout << "||Menu glowne||" << endl;
    cout << "---------------" << endl;
    cout << "1. Kalkulator pensji" << endl;
    cout << "2. Zapisz cel zbierania" << endl;
    cout << "3. Wczytaj cel zbierania" << endl;
    cout << "------------------------" << endl;

    cout << "Wybieram: ";
    cin>>wybieram;

    switch(wybieram)
    {
        case 1:
        system( "cls" );
        cout << "Podaj w jakiej walucie chcesz miec pieniadze: " << endl;
        cin>>waluta;
        cout << "Podaj ilosc wynagrodzenia z odliczonym podatkiem: " << endl;
        cin>>x;
        cout << "Podaj przez ile miesiecy chcesz obliczyc wynagrodzenie: " << endl;
        cin>>y;
        cout << "Dostajesz wynagrodzenie w: " <<y << " miesiacach w ilosci: " <<x*y << waluta<<endl;
        break;

        case 2:
            system( "cls" );
        cout <<"Podaj cel marzenia: " << endl;
        cin>>marzenie;
        cout <<"Podaj ilosc pieniedzy na marzenie: " << endl;
        cin>>iloschajsu;
        plik.open("marzenia.txt",ios::out | ios::app);
        plik<<marzenie<<endl;
        plik<<iloschajsu<<endl;

        plik.close();
        break; // DO TEGO MOMENTU JEST ODCZYTYWANE XDDDD

        case 3:
            system( "cls" );
        plik.open("marzenia.txt", ios::in);

            while (getline(plik, linia))
    {
        switch (nr_linii)
        {
            case 1: marzenie=linia; break;
            case 2: iloschajsu=linia; break;
      }
        nr_linii++;
    }
           cout<<"Marzenie: "<<marzenie<<endl;
            cout<<"Ilosc pieniedzy: "<<iloschajsu<<endl;
            cout<<"Program jest w wersji beta wiec moze nie wypisywac wszystkich marzen jesli chcesz je zobaczyc wejdz w marzenia.txt"<<endl;
            plik.close();
            break;

            default:
                cout<<"Nie ma takiego numerka w menu!"<<endl;
                break;
    }    return 0;
}
Comments: