Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Source Code!


Description:
  pomysł najjwiększa najmniejsza liczba Adamczyk
Language: PASCAL
Code:
program najwiekszainajmniejszaliczba;
uses crt;
var x, x1, x2, x3, x4 : integer;
begin
 randomize ();
 x:= random(10);
 x1:= random(10);
 x2:= random(10);
 x3:= random(10);
 x4:= random(10);
 if x>x1 then
 begin;
  if x>x2 then
  begin;
   if x>x3 then
   begin;
    if x>x4 then
    begin;
     write('spośród liczb ',x,' ',x1,' ');
     write(x2,' ',x3,' ',x4);
     writeln(' nawieksza jest liczba ',x);
     repeat until keypressed;
    end;
   end;
  end;
 end else
 begin;
  write('spośród liczb ',x,' ',x1,' ');
  write(x2,' ',x3,' ',x4);
  writeln(' liczba ',x,' nie jest najwiękza');
  repeat until keypressed;
 end;
end.
          
          
          
          
Comments: