Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Source Code!


Description:
  Ślusarski
Language: PASCAL
Code:
program odejmowanie;
uses crt;
var a,b,c:integer;
Begin;
 writeln('Program odejmuje liczby');
 write('Podaj pierwszą liczbe:');
 readln(a);
 write('Podaj drugą liczbe:');
 readln(b);
 r:=a-b;
 write('Twuj wynik 'a,'-',b,'=',r );
 repeat until keypressed;
end.
Comments: