Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Source Code!


Description:
  pooo
Language: C/C++
Code:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void czytaj_n(int *n);
void czytaj_tab(int *t, int n);
void drukuj_tab(int *t, int n);
int minimum(int *t, int n);
int maksimum(int *t,int n);
double srednie(int *t, int n);
int *czytaj_do_0(int *n);
main()
{
     int *tab=NULL, n,m;
     double sr;
     char z;
     while(1)
     {
          printf("c-czytaj n-el tablice \n d-drukuj tablice\n m-maksimum\n n-minimum\n s-srednia\n x-czytaj do 0\n q-wyjscie\n");
        fflush(stdin);
          z=getchar();
          switch(z)
          {
          case 'c':czytaj_n(&n);
               tab=(int*)malloc(n*sizeof(int));
               czytaj_tab(tab,n);
                    break;
          case 'd':if(tab==NULL)
                          printf("tablica pusta\n");
               else
                    drukuj_tab(tab,  n);
               break;
          case 'm':if(tab==NULL)
                          printf("tablica pusta\n");
               else
               {
                    m=maksimum(tab,n);
                    printf("makisum= %d\n",m);
                }
                    break;
          case 'n':if(tab==NULL)
                          printf("tablica pusta\n");
               else
               {
                    m=minimum(tab,n);
                    printf("minimum= %d\n",m);
                }break;
          case 's':if(tab==NULL)
                          printf("tablica pusta\n");
               else
               {
                    sr=srednie(tab,n);
                    printf("srednia= %g\n",sr);
                }break;
          case 'x':tab=czytaj_do_0(&n);break;
          case 'q':break;
          }

     }

}
void czytaj_n(int *n)
{
     printf("podaj n:");
     fflush(stdin);
     scanf("%d",&n);
}
void czytaj_tab(int *tab, int n)
{
     int i=0;
     printf("podaj %d elementowa tablice", n);
     while(i<n)
     {
          scanf("%d",tab[i]);
          i++;
     }
}
void drukuj_tab(int *tab, int n)
{
     int i=0;
     scanf("Podana tablica:\n");
     while(i<n)
     {
          printf("%d\n",tab[i]);
          i++;
     }
}
int minimum(int *tab, int n)
{
     int i=1, minimum=tab[0];
     while(i<n)
     {
          if(tab[i]<minimum)minimum=tab[i];
          i++;
     }
     return minimum;
}
int maksimum(int *tab, int n)
{
     int i=1, maksimum=tab[0];
     while(i<n)
     {
          if(tab[i]<maksimum)maksimum=tab[i];
          i++;
     }
     return maksimum;
}
double srednie(int *tab, int n)
{
     int i=0, suma=0;
     while(i<n)
     {
          suma=suma+tab[i];
     }
     return suma/n;
}
int *czytaj_do_0(int *n)
{
     int *tab=NULL, i=0, liczba;
     do
     {
          printf("liczba=");
          scanf("%d",&liczba);
          if(liczba==0)break;
     }
     while(1);
     *n=i;
     return tab;
}

     
Comments: