Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Source Code!


Description:
  dff
Language: C/C++
Code:
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
     int b, n, djeljitelj, b1, n1;

     cout << "Upisi b: ";
     cin >> b;
     cout << "Upisi n: ";
     cin >> n;

     djeljitelj = b; //Poèinjemo tražiti djeljitelje poèevši od jednog od zadanih brojeva i smanjujemo dok ne naðemo najveæi (prvi) zajednièi djelitelj

     while (djeljitelj >= 2) //Tražimo djeljitelje sve dok ne doðemo do 2 (svi brojevi su djeljivi s 1 pa nam on ne služi previše za kraæenje)
     {
          if (b % djeljitelj == 0 && n % djeljitelj == 0) //Ako smo našli zajednièki djeljitelj, izaðemo iz petlje
               break;
          djeljitelj--; //Smanjujemo jedan po jedan
     } 

     cout << djeljitelj << endl; //Ispišemo

     system("pause");
     return 0;
}
          
Comments: