Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Source Code!


Description:
  Mamnato
Language: PASCAL
Code:
program Mamnato;
uses crt;
var
  obsahp,cena,zbyva:integer;
begin
  writeln('Kolik máš v peněžence? ');
  Readln(obsahp);
  zbyva:=obsahp;
while zbyva>0 do
begin
  writeln('Jaká je cena zboží? ');
  Readln(cena);
zbyva:=zbyva-cena;
if obsahp-cena<0 then writeln ('Nemáš na to! ')
           else writeln ('Můžeš! ')
end;  
end.          
          
          
          
          
          
          
          
Comments: