Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Source Code!


Description:
  Açıklama
Language: C/C++
Code:
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
int i,n,a[30],b[30];

int main()
{
     printf("Dizinin Eleman Sayısını Giriniz: "); // Kullanıcı bilgilendirme
     scanf("%d",&n);     // Eleman sayısını değişkene atama
     printf("n");     // Eleman sayısını ekrana yazdırma
     
     if(n > 30 || n < 0) // Eğer eleman sayısı 30 dan fazla veya 0 dan küçük
                              // ise aşağıdaki çıktıyı yazdıracak
     {
          printf("Lütfen 0 ile 30 arasında bir sayı giriniz."); // Hata mesajı
     }else{ // Eğer eleman sayısı 30 ile 0 arasında ise aşağıdaki kodlar işlenecek
     
          for(i=0;i<n;i++) // Eleman sayısı kadar for döndürülecek
               {
                    printf("a(%d)=",i);
                    scanf("%d",&a[i]);
               }
          printf("nElemanlarin Ters Sırada Yazdırılmış Halinn");
          for(i=0;i<n;i++)
               {
                    b[i]=a[n-1-i];
                    printf("b(%d)= %dn",i,b[i]);
               }
          }
     getch();
}
Comments: